Miejsca handlowe

WARUNKI REZERWACJI I DZIERŻAWY GRUNTU POD STOISKA HANDLOWE PODCZAS CHMIELAKÓW KRASNOSTAWSKICH 2016

Urząd Miasta Krasnystaw uprzejmie informuje, że w roku 2016 wprowadzone zostały zmiany dotyczące warunków rezerwacji i dzierżawy gruntu pod stoiska handlowe a także rozmieszczenia miejsc handlowych. Ze względu na wprowadzenie nowych ciągów komunikacyjnych przeznaczonych pod dzierżawę gruntu do  rozmieszczenia stoisk handlowych wprowadza się 2 sektory cenowe, (zgodnie z zarządzeniem Nr 54/2016 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 13 maja 2016 r.). Dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, a w przypadku wątpliwości o kontakt z pracownikiem UM pod numerem telefonu 82 576 21 57 wew. 162 bądź e-mailem: handel@krasnystaw.pl.

ROZMIESZCZENIE MIEJSC HANDLOWYCH

SEKTOR I

ul. Matysiaka

ul. Mostowa

ul. Zaułek Nadrzeczny

 

SEKTOR II

ul. Poniatowskiego

ul. Oleszczyńskiego

ul. Sikorskiego

MIEJSCA 6-METROWE

1. Podczas Chmielaków Krasnostawskich obowiązują dwa rodzaje stref handlowych: artykuły przemysłowe (kolor pomarańczowy na mapie) oraz gastronomia (kolor zielony na mapie). Pod pojęciem „artykuły przemysłowe” należy rozumieć: sprzedaż zabawek, odzieży, biżuterii, kwiatów, usług związanych z rekreacją itp. Pod pojęciem „gastronomia” należy rozumieć działalność usługową obejmującą przygotowanie wyrobów kulinarnych do konsumpcji na miejscu i na wynos oraz ich sprzedaż.

2. Większość miejsc handlowych (schemat rozkładu miejsc poniżej) ma długość 6 metrów bieżących mierzonych po stronie frontowej wzdłuż wydzielonych ciągów komunikacyjnych. Głębokość tych miejsc to (w zależności od usytuowania miejsca) ok. 4 - 5 m. Stawka czynszu dzierżawnego za jedno 6-metrowe miejsce handlowe za okres 3 dni, w SEKTORZE I  wynosi 1100 zł brutto w SEKTORZE II wynosi 1000 zł brutto.

3. Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca (dla dwóch sektorów) jest uregulowanie zaliczki w kwocie 550 zł  i przedstawienie wraz z formularzem zgłoszeniowym dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. Prosimy o uważne wypełnienie w formularzu zgłoszeniowym tabeli: zapotrzebowanie na energie elektryczną. Nie kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, rezerwacji miejsca handlowego nie będzie rozpatrywany.  Numer konta do wpłaty zaliczki w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie: 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001. W przypadku rezygnacji z miejsca handlowego kwota zaliczki nie będzie zwracana.

Rozkład miejsc 6-metrowych:

 SEKTOR I

ul. Matysiaka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

  

ul. Mostowa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

 

ul. Zaułek Nadrzeczny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

SEKTOR II

ul. Poniatowskiego

4

3

2

1

6

5

 

ul. Oleszczyńskiego

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

ul. Sikorskiego (od ronda Jezuickiego) w stronę „SCENA DWOREK”

7

8

9

10

11

 

 

MIEJSCA 3- METROWE

1. Urząd Miasta Krasnystaw dzierżawi również miejsca o wymiarach 3m x 2m (kolor fioletowy na mapie). Nie są one objęte żadną strefą handlową. Stawka czynszu dzierżawnego za jedno miejsce handlowe za okres trzech dni, SEKTORZE I wynosi 450 zł brutto, SEKTORZE II 400 zł brutto.

2. Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca (dla dwóch sektorów) jest uregulowanie zaliczki w kwocie 250 zł  i przedstawienie wraz z formularzem zgłoszeniowym dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. Prosimy o uważne wypełnienie w formularzu zgłoszeniowym tabeli: zapotrzebowanie na energie elektryczną. Nie kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy rezerwacji miejsca handlowego nie będzie rozpatrywany.  Numer konta do wpłaty zaliczki w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie: 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001. W przypadku rezygnacji z miejsca handlowego kwota zaliczki nie będzie zwracana.

 

Rozkład miejsc 3-metrowych:

SEKTOR I

ul. Mostowa

16

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

 

ul. Matysiaka

13

 

SEKTOR II

ul. Sikorskiego (od ronda Jezuickiego) w stronę „SCENA DWOREK”

 

1

2

3

4

5

6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

REZERWACJA

1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (PDF) (strona 4 regulaminu) dostępnym na stronie internetowej www.chmielaki.pl oraz w siedzibie Organizatora (Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29). Inne formy zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

2. Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty zaliczki należy przesłać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres mailowy: handel@krasnystaw.pl. Zgłoszenia przesłane na inny niż podany powyżej adres mailowy nie będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenia rezerwacji przyjmowane są od dnia 8 czerwca 2016 r. od godz. 8.00 do dnia 31 lipca 2016 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora w innym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się kolejność wpływu kompletnych zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

4. Wyznaczone miejsca handlowe, które nie zostaną wydzierżawione do dnia 31.07.2016 r. będą udostępniane do zagospodarowania na podstawie uchwały Nr XXXI/272/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia  27 marca 2014 r. https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/XXXI_272_2014.pdf

INFORMACJA NA TEMAT PODŁĄCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO STANOWISK HANDLOWYCH

1. Urząd Miasta Krasnystaw informuje, że osobami odpowiedzialnymi za dostarczenie energii elektrycznej do dzierżawionych w dniach 19 – 21 sierpnia 2016 r. miejsc handlowych są: Pan Dariusz Gałan (ulice: Sikorskiego, Oleszczeńskiego, Matysiaka, Poniatowskiego) (numer kontaktowy 502 231 423) oraz Pan Dominik Ostrowski (ulice: Mostowa, Zaułek Nadrzeczny) (numer kontaktowy 502 553 702).

2. W związku ze zmianami organizacyjnymi, jakie zaszły w strukturze PGE dzierżawcy proszeni są o wcześniejsze składanie zapotrzebowania na energię elektryczną do stanowisk handlowych oraz o dokładne podanie mocy przyłączanych urządzeń
w kilowatach lub wartości zabezpieczenia w amperach. Dzierżawca, który nie zgłosi zapotrzebowania na energię elektryczną w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. otrzyma maksymalnie moc 1500 W, wartość zabezpieczenia jednofazowego 6A. Nie będzie również możliwości zwiększenia zapotrzebowania na energię po upływie wyznaczonego terminu. 

3. Warunkiem podłączenia energii elektrycznej podczas Chmielaków Krasnostawskich 2016 jest:

- posiadanie atestowanego kabla, przedłużacza o przekroju odpowiednim do zamówionej mocy;

- wniesienie opłaty za podłączenie energii elektrycznej.

ZNAK TOWAROWY

Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznego korzystania ze słowno- graficznego znaku towarowego „Chmielaki” do którego prawo ochronne, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, posiada Miasto Krasnystaw. 

 

INFORMACJA NA TEMAT PODŁĄCZENIA ENERGII  ELEKTRYCZNEJ DO STANOWISK HANDLOWYCH 

Urząd Miasta Krasnystaw informuje, że osobami odpowiedzialnymi za dostarczenie energii elektrycznej do dzierżawionych w dniach 19 - 21 sierpnia 2016 r. miejsc handlowych są: Pan Dariusz Gałan (numer kontaktowy 502 231 423) oraz Pan Dominik Ostrowski (numer kontaktowy 502 553 702).

Warunkiem podłączenia energii elektrycznej podczas Chmielaków Krasnostawskich 2016 jest:

- posiadanie atestowanego kabla, przedłużacza o przekroju odpowiednim do zamówionej mocy;

- wniesienie opłaty za podłączenie energii elektrycznej na poniżej podane konto (wykaz stawek poniżej) i okazanie dowodu wpłaty w trakcie trwania Imprezy.

Dzierżawca stanowiska handlowego, który nie zgłosi zapotrzebowania na energię elektryczną w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. otrzyma maksymalnie moc 1500 W, wartość zabezpieczenia jednofazowego 6 A. Informujemy także o braku możliwości zwiększenia zapotrzebowania na energię po upływie wyznaczonego terminu.

Dariusz Gałan (ulice: Matysiaka, Poniatowskiego, Oleszczeńskiego, Sikorskiego, )

Nr konta: PKO BP O/KRASNYSTAW 68 1020 1563 0000 5402 0012 8090

Dominik Ostrowski (ulice: Mostowa, Zaułek Nadrzeczny)

Nr konta: BS KRASNYSTAW 68 8200 0008 2001 0020 2228 0001

Należność winna być uregulowana do dnia 18 sierpnia br.

 

                   1-faza

 

1

6A

165,00 zł

2

10A

185,00 zł

3

16A

290,00 zł

4

20A

350,00 zł

5

25A

440,00 zł

6

32A

515,00 zł

 

                   3-fazy

 

1

6A

200,00 zł

2

10A

330,00 zł

3

16A

460,00 zł

4

20A

520,00 zł

5

25A

680,00 zł

6

32A

840,00 zł